Δευτέρα, 2 Ιουνίου 2008

Οι φτωχοί πληρώνουν για τις συντάξεις των πλουσίων

Οι αριθμοί βοηθούν πολλές φορές στην καλύτερη συνειδητοποίηση της πραγματικότητας. Το μεγάλο πλεονέκτημά τους είναι η αποδεικτική τους δύναμη.

Είναι διεθνώς τεκμηριωμένο ότι αδύνατες οικονομικά τάξεις ζουν λιγότερο, αρρωσταίνουν συχνότερα, έχουν περισσότερα ατυχήματα και δεν αντιμετωπίζονται ικανοποιητικά από τους γιατρούς. Η ανισότητα είναι παγκόσμια, αλλά και εθνική.

Δημοκρατία δεν είναι τόσο η επιβολή της άποψης της πλειοψηφίας (που μπορεί να είναι και τραγικά λανθασμένη -βλέπε άνοδο του ναζιστικού κόμματος το 1933 στη Γερμανία) όσο η εφαρμογή μιας πραγματικής ισότητας (τουλάχιστον ευκαιριών) και κοινωνικής δικαιοσύνης.

1. Πόσο ζουν οι εργαζόμενοι κατά επάγγελμα και αμοιβή;

Η επίδραση του επαγγέλματος και του εισοδήματος στη διάρκεια ζωής είναι περισσότερο από σαφής. (βλ. πίνακα 1)

Πίνακας 1

Διάρκεια ζωής για επαγγέλματα και αμοιβές

Μέση διάρκεια ζωής των σημερινών 45άρηδων (Γερμανία)

Εργάτες

70,6 έτη

Υπάλληλοι

74,8 έτη

Ελεύθεροι Επαγγελματίες

75,2 έτη

Δημόσιοι Υπάλληλοι

76,6 έτη

Πηγή: Γερμανικό Ινστιτούτο για τον πληθυσμό στο Πανεπιστήμιο του Freiburg

Μέσος όρος διάρκειας ζωής και ακαθάριστο εισόδημα

Κάτω των 1500 €

71,25 έτη

1500-2500 €

75 έτη

2500-3500 €

76,25 έτη

3500-4500 €

77,50 έτη

Άνω των 4500 €

79,37 έτη

Πηγή: K. LAUTERBACH,DEP ZWEIKLASSENSTAAT, ROWOLT, BERLIN 2007

2. Πόσα χρόνια απολαμβάνουν τη σύνταξή τους οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα;

Με στοιχεία του ΙΚΑ και του Ταμείου Συντάξεων της Τραπέζης της Ελλάδος (από τους ελάχιστους οργανισμούς που διαθέτουν αξιόπιστα στοιχεία για Ελλάδα) αξιολογήσανε, σε δύο μεγάλες κατηγορίες εργαζομένων, με σαφείς διαφορές οικονομικής κατάστασης και σωματικών απαιτήσεων στην εργασία, τα πόσα χρόνια ζουν μετά τη σύνταξη.

Με απλά λόγια, πόσα χρόνια απολαμβάνουν τη σύνταξή τους και εάν υπάρχουν διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων εργαζομένων. Τα στοιχεία είναι εντυπωσιακά και απογοητευτικά μαζί.

Γίνεται σαφές ότι υπάρχει αγεφύρωτη διαφορά και μεταξύ των ετών εκμετάλλευσης (απόλαυσης) της σύνταξης και μεταξύ του ποσού της μηνιαίας σύνταξης. Εάν λάβει κανείς δε υπόψη του ότι όσο υψηλότερο το εισόδημα τόσο μεγαλύτερη και η διάρκεια ζωής, τότε καταλήγει σε πολύ αρνητικά συμπεράσματα για τη δικαιοσύνη του σημερινού συνταξιοδοτικού συστήματος στην Ελλάδα. (βλ. πίνακα 2)

Πίνακας 2

Κατηγορίες πληθυσμού και διάρκεια συνταξιοδότησης

Παράγοντας που αξιολογήθηκε

ΙΚΑ-Οικοδόμοι 2005

Υπάλληλοι Τραπέζης Ελλάδος Άνδρες

Υπάλληλοι Τραπέζης Ελλάδος Γυναίκες

Αριθμός ασφαλισμένων που απεβίωσαν το 2005

783

73

25

Μέση διάρκεια συνταξιοδότησης *

16,8 έτη

24,5 έτη

34 έτη

Μέσο ποσό σύνταξης ανά μήνα

456,44 €

1200 €

1200 €

Μέση ηλικία έναρξης σύνταξης

60,96 έτηΜέσο ολικό ποσό σύνταξης**

103.520 €

396.900 €

550.800 €

Μέση ηλικία θανάτου

78,09* Από έτος συνταξιοδότησης έως έτος θανάτου (διάρκεια)

** Μηνιαία σύνταξη Χ τους μήνες (έτη) διάρκεια σύνταξης.

3. Πώς ζει ένα ζευγάρι με 456 € (σύνταξης);

Υποθέτω με δραστική μείωση απολαύσεων, με κοινωνικό αποκλεισμό, με διαβίωση κάτω από την ονομαζόμενη λιτότητα, με πικρία, με μειονεκτική αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας, με όχι καλή διατροφή και, ίσως, με μικροδουλειές και μετά τη συνταξιοδότηση.

Η διαβίωση με 456 € ακουμπά μεταφυσικές ερμηνείες.

Πώς είναι δυνατόν μια κοινωνία «δημοκρατική» με ισότητες, δικαιοσύνη, αλληλοαναγνώριση, να μη συνειδητοποιεί ότι μεγάλες ομάδες του πληθυσμού (που δεν διαμαρτύρονται κιόλας) δεν ζουν καλά;

Πώς είναι δυνατόν να έχουμε πέσει σε μια στείρα και άχρηστη περιγραφολογία και διαπιστολογία και με τις δύο τελευταίες να νομίζουμε ότι έχουμε κάνει (πολίτες και «κόμματα») το χρέος μας;

Πίνακας 3

Συντάξεις ΙΚΑ- Μάιος 2007

Ύψος σύνταξης

(κατηγορία) σε

Αριθμός συνταξιούχων

Ποσοστό στο σύνολο

0-420

91.243

10%

420-720

495.576

56%

720-1020

163.745

18,5%

1020-1500

87.839

9,9%

Πάνω από 1500

49.935

5,6%


Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν το άθροισμα της κύριας σύνταξης + ΕΚΑΣ + Επικουρικές. Στην κατηγορία 420 € (το κατώτατο όριο σύνταξης) έως 720 € περιλαμβάνει το 56% των συνταξιούχων 2007. (βλ. πίνακα 3)


4. Τα βασικότερα 4 συμπεράσματα

α). Η παγκόσμια περιουσία είναι εξοργιστικά άδικα κατανεμημένη: το πλουσιότερο 10% του πληθυσμού κατέχει το 85% της παγκόσμιας περιουσίας.

β). Η οικονομική κατάσταση του πολίτη και η επαγγελματική του κατηγορία, σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου, είναι οι βασικότεροι παράγοντες υγείας και διάρκειας ζωής (η Ιατρική λίγο ωφελεί).

γ). Το ύψος των εσόδων του πολίτη και η επαγγελματική του κατηγορία είναι οι βασικότεροι παράγοντες για τη διάρκεια ζωής και μετά τη συνταξιοδότησή του.

δ). Η διαφορά του ύψους της σύνταξης και της διάρκειας ζωής μετά τη σύνταξη μεταξύ οικοδομών και υπαλλήλων τράπεζας (ως εξακριβωμένο παράδειγμα) είναι στην Ελλάδα αγεφύρωτη και αντικοινωνική.

5. «ΟΧΙ» ή συμβιβασμός

Τα αριστερά κόμματα (Κ.Κ.Ε. και ΣΥ.ΡΙΖ.Α.) θα πρέπει να μας πείσουν ότι, στην 4ετία που πέρασε, βελτίωσαν τις συνθήκες διαβίωσης και προσέφεραν ποιότητα ζωής στις αδύνατες οικονομικά τάξεις, από τις οποίες προέρχεται λογικά και το μεγαλύτερο ποσοστό ψηφοφόρων τους.

Η διαρκής και στείρα άρνηση οποιουδήποτε μέτρου της κυβέρνησης δεν προσφέρει τίποτα, όπως και πολύ λίγα προσφέρουν πορείες, απεργίες, διαμαρτυρίες και μανιφέστα.

Σήμερα οι βελτιώσεις στη ζωή των εργαζομένων μπορούν να επιτευχθούν μόνο με συνεννόηση, συμβιβασμούς (δίνω - παίρνω) και συναίνεση ότι στο ορατό μέλλον θα αποτελέσουν κυβέρνηση.

Επομένως, ως (μόνιμη) αντιπολίτευση, θα πρέπει να αποσπάσουν από την κυβέρνηση όσα περισσότερα οφέλη μπορέσουν για τις ομάδες πληθυσμού που αντιπροσωπεύουν (ή να μπουν στην κυβέρνηση).

ΜΠΕΝΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΛΠΕ ΒΕΕ

E-Mail: beneas13@hol.gr